Kwaliteit

Kwaliteit

Om een kwalitatieve dienstverlening voor uw kunstgebit te borgen volg ik jaarlijks nascholingscursussen gericht op het tandprothetische vak. Hierdoor sta ik tevens geregistreerd in het KRTP register. (Kwaliteits Register Tand Prothetici)

Daarnaast is mijn praktijk HKZ* gecertificeerd en sta ik geregistreerd bij het ONT**. Als lid van het ONT werk ik volgens het beroepsprofiel welke voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de wet B.I.G. ***

*(HKZ=Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling)
**(ONT=Organisatie Nederlandse Tandprothetici)
***(Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)